main navigation

Nadzor tržišta Stvaranje poverenja na tržištu

ticker


content

Stvaranje poverenja na tržištu

Kancelarija za nadzor berze je nezavisno telo koje direktno podnosi izveštaj bordu SEEPEX AD kao i Organizovanom Market Komitetu. Ona stalno nadgleda SEEPEX i obezbeđuje da učesnici poštuju SEEPEX Tržišna Pravila. Kancelarija za nadzor je glavni kontakt ka svim regulatornim telima.

 

ZBOG ČEGA KANCELARIJA ZA NADZOR POSTOJI ?

 

Zbog poverenja i referentne cene

 

  • Uloga organizovanog tržišta je da obezbedi referencu koja predstavlja fer cenu uzimajući u obzir ekonomske i tehničke preduslove
  • Ipak, postoje iskušenja da se manipuliše tržištem kako bi se iz toga izvukla dobit
  • Kancelarija za nadzor obezbeđuje uredno funkcionisanje berze, gde kupci i prodavci žele da učestvuju jer su sigurni da su transakcije sprovedene pošteno i tačno
  • Svojom tržišno zasnovanom pozadinom, SEEPEX nastoji da obezbedi referentnu cenu za svoje tržište gde se članovi ponašaju u skladu sa dobrom tržišnom praksom
  • Štaviše, Kancelarija za Nadzor je obavezna i pominje se u nacionalnim zakonima kao i Evropskoj regulativi (REMIT)

 

Posao se obavlja korišćenjem tržšnih indikatora i upotpunjuje dubljim istragama. U slučaju da postoji sumnja u povredu Tržišnih Pravila, Kancelarija za Nadzor je ovlašćena da zatraži informaciju od učesnika berze, uključujući dokumente i korisnika transakcije. U slučaju da se dokaže povreda Tržišnih Pravila, SEEPEX AD ima prabo da odluči o proceduri sankcionisanja (npr. O suspenziji učesnika). Stoga, Kancelarija za Nadzor igra značajnu ulogu u obezbeđivanju fer i urednog tržišta.


to the top