main navigation

novosti

ticker


content

SEEPEX zvanično imenovan kao NEMO za Republiku Srbiju

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 16. Juna 2022. imenovala SEEPEX a.d. Beograd (SEEPEX) za Nominovanog Operatora tržišta električne energije (NEMO) u Republici Srbiji. Procedura imenovanja NEMO je urađena u skladu sa Zakonom o energetici i Uredbom o spajanju organizovanih dan-unapred i unutardnevnih tržišta električne energije i u potpunosti je usklađena sa odgovarajućim odredbama iz Uredbe EU 2015/1222 koja uspostavlja smernice za raspodelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima - CACM GL (Guidelines on Capacity Allocation and Congestion Management).

Imenovanje SEEPEX-a za NEMO u Republici Srbiji otklanja jednu od najbitnijih pravno-regulatornih barijera i time otvara put za spajanje organizovanog tržišta električne energije Republike Srbije sa tržištima susednih zemalja Evropske unije (EU), tj. pridruživanje srpskog organizovanog tržišta jedinstvenom dan-unapred i unutardnevnom evropskom tržištu električne energije. Ovaj proces će, pored ostalog, omogućiti značajno unapređenje sigurnosti snabdevanja u Republici Srbiji, uspostavljanje transparentne i robusne regionalne veleprodajne cene električne energije, optimalnu raspodelu raspoloživih prekozonskih kapaciteta, kao i efikasniju integraciju obnovljivih izvora energije u  tržište električne energije, u potpunosti baziranu na transparentnim i nediskriminatornim tržišnim principima.

Rešenje o imenovanju SEEPEX-a za NEMO je objavljeno na web stranici SEEPEX.


to the top