main navigation

novosti

ticker


content

TRINITY - Second Review Meeting

Evropska komisija je 23. juna 2022. godine u Briselu održala Drugu Reviziju TRINITY projekta na kojoj je ocenila radni plan, rezultate i trenutni status u odnosu na ciljeve projekta.

SEEPEX, kao kompanija koja vodi izradu Radnog Paketa 3 (T-Market Coupling Framework) i odgovorna je za njegovu implementaciju, predstavila je trenutno stanje ovog Radnog Paketa i planove za eksploataciju platforme koja se u okviru njega razvija, nakon čega su usledile demonstracije uživo dva odabrana proizvoda.

Zbog veoma ograničenog vremena za prezentaciju, bilo je moguće demonstrirati samo dva proizvoda: T-Market Intraday Market Coupling Auction (ID MCA) Module za unutar-dnevne aukcije i spajanje tržišta, i Capacity Reserve Market (CRM) Module za tržište rezervi kapaciteta. Oba modula su skoro spremna za puštanje u komercijalnu upotrebu.

EPEXSPOT, HUPX, BELEN, CGES, EMS i SEEPEX su učestvovali u opsežnom testiranju T-Market Intraday Market Coupling Modula. Pan-evropske unutar-dnevne aukcije, predviđene za kraj 2024. godine širom EU, već su sprovedene u okruženju za testiranje između mađarskog, srpskog i crnogorskog tržišta.

Testiranje T-Market Capacity Reserve Market Modula, razvijenog u bliskoj saradnji između EKC-a, Instituta Mihajlo Pupin i SEEPEX-a, pokazalo je da je ovaj potpuno novi proizvod, izgrađen praktično od nule, spreman za primenu kako na području Balkana, tako i na širem nivou EU, pri čemu su glavni krajnji korisnici Operatori Prenosnog Sistema i kompanije koje pružaju usluge balansiranja.

Povratne informacije od recenzenta Evropske Komisije u vezi sa projektom TRINITY su bile izuzetno pozitivne i SEEPEX intenzivno radi na dovršenju ovog projekta 2024. godine.


to the top