main navigation

novosti

ticker


content

Uloga SEEPEX-a u TRINITY projektu

TRINITY (TRansmission system enhancement of regIoNal borders by means of IntellIgenT market technologY)  je projekat čiji je glavni cilj unapređivanje koordinacije i jačanje saradnje između operatora prenosnih sistema (OPS) Jugoistočne Evrope (JIE) u cilju podrške integraciji tržišta električne energije u ovom regionu, uz maksimalno korišćenje izvora „zelene“ energije.

TRINITY projekat se bavi temama iz istraživačkog programa Evropske Unije pod nazivom Research Horizon Framework 2020 Programme, u okviru oblasti „Izgradnja nisko-karbonske budućnosti otporne na klimatske promene: sigurna, čista i efikasna energija“ („LC-SC3-ES-2-2019: Rešenja za povećanje regionalne prekogranične saradnje u prenosnoj mreži“).

U TRINITY projektu učestvuju 19 učesnika iz 11 zemalja, čiji su ciljevi da se:

  • Poboljša prekogranična trgovina i balansiranje sistema
  • Omogući spajanje tržišta električne energije
  • Poveća udeo u prozivodnji iz obnovljivih izvora energije (OIE) u JIE
  • Unapredi sigurnost rada sistema u uslovima povećane proizvodnje iz OIE
  • Poboljša koordinacija, komunikacija i saradnja u regionu

Tri osnovna stuba na kojima se zasnivaju pomenuti ciljevi projekta su: Spajanje tržišta, Koordinacija operatora prenosnih sistema i Integracija OIE. Oni su direktno pokriveni sa tri TRINITY proizvoda, koji će biti međusobno povezani zahvaljujući četvrtom proizvodu, T-koordinacionoj platformi.

Sva četiri proizvoda su opisana u sledećoj tabeli:

Uloga SEEPEX-a u TRINITY projektu

SEEPEX predvodi tim za izradu radnog paketa br. 3 (WP 3): TRINITY SEE Cross-Border Market Coupling Framework (TRINITY SEE prekogranični okvir za povezivanje tržišta). Polazeći od već započetog procesa spajanja tržišta za dan unapred, ovaj radni paket ima za cilj da pokaže prednosti koordinisanog rada sledećih tipova tržišta u regionu, uzimajući u obzir zemlje EU i zemlje koje nisu članice EU:

  • Unutar dnevno tržište el. energije
  • Regionalno tržište rezerve kapaciteta
  • Bilateralno tržište
  • Tržište garancijama porekla.

Za svaki od pomenutih tipova tržišta u pripremi je odgovarajući tržišni modul. Svi ovi moduli se izrađuju istovremeno, pri čemu se uzima u obzir veza prema modulima koji su predmet Radnog paketa 5 (RES platforma) i Radnog paketa 6 (Koordinaciona platforma). Na sledećim dijagramima su označeni učesnici na svakom od modula.

Više informacija o TRINITY projektu se nalazi na TRINITY websajtu: http://trinityh2020.eu/


to the top